การตั้งค่า IP Gateway สำหรับ HUAWEI HG8247H

  1. เปิด Browser พิมพ์ http://192.168.1.1 ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login
    พิมพ์ Account = admin และ Password = password
  2. เลือกเมนู LAN > LAN Host Configuration
    เปลี่ยนที่ช่อง IP Address ตามที่ต้องการ
    จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก