การตั้งค่า DDNS บน Humax HG100RE (v1.2.4)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address bar จากนั้นกด Enter
  2. พิมพ์ User Name = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
  3. เมนูซ้ายมือเลือก Basic > DDNS > จากนั้นเลือก DDNS Service ตามที่ต้องการใช้งาน ซึ่ง Humax จะรองรับแค่ DynDNS.org และ NoIP.com เท่านั้น
  4. ตัวอย่างการตั้งค่าด้วย DynDNS.org, ให้กรอกข้อมูลตามภาพ จากนั้นกด Apply (ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลดไฟล์)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก