การตั้งค่า Password บน TurboSpeed TCG220-T

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter, พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
  2. คลิกที่ Status > Security > ตั้งค่าต่างๆ และกดปุ่ม Apply
    • Password Change User ID: ใส่ UserName
    • New Password: ใส่รหัสผ่านใหม่
    • Re-Enter New Password: ยืนยันรหัสผ่านใหม่
    • Current User ID Password: ใส่รหัสผ่านเก่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก