การตั้งค่า LAN และ WAN บน TurboSpeed TCG220-T

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter, พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
  2. เมนูด้านบนคลิก Basic จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Setup จะแสดงหน้า Basic Setup มีรายละเอียดดังนี้
  3. การตั้งค่า LAN
    • IP Address > ตั้งค่า IP Gateway ในการเข้าหน้า Config Router Modem
    • DNS Server > เป็นค่า Proxy DNS โดยสามารถเปลี่ยนค่า DNS ตัวอื่นได้ เช่น DNS Google 8.8.8.8
  4. การตั้งค่า WAN > แสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น IP Wan ที่ได้รับ, DNS ที่ได้รับ
  5. เมนูด้านบนคลิก Basic จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก DHCP จะแสดงหน้า Basic DHCP ก็จะสามารถตั้งค่า DHCP ได้ รวมถึงสามารถทราบ Client ที่ใช้งานอยู่ได้ด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก