การตั้งค่า LAN และ WAN บน TurboSpeed TCG220-T

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter, พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
  2. เมนูด้านบนคลิก Basic จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Setup จะแสดงหน้า Basic Setup มีรายละเอียดดังนี้
  3. การตั้งค่า LAN
    • IP Address > ตั้งค่า IP Gateway ในการเข้าหน้า Config Router Modem
    • DNS Server > เป็นค่า Proxy DNS โดยสามารถเปลี่ยนค่า DNS ตัวอื่นได้ เช่น DNS Google 8.8.8.8
  4. การตั้งค่า WAN > แสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น IP Wan ที่ได้รับ, DNS ที่ได้รับ
  5. เมนูด้านบนคลิก Basic จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก DHCP จะแสดงหน้า Basic DHCP ก็จะสามารถตั้งค่า DHCP ได้ รวมถึงสามารถทราบ Client ที่ใช้งานอยู่ได้ด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า TurboSpeed เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า TurboSpeed เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า Forwarding บน TurboSpeed TCG220-T การตั้งค่า Wireless บน TurboSpeed TCG220-T การตั้งค่า Password บน TurboSpeed TCG220-T