การตั้งค่า Wireless บน TurboSpeed TCG220-T

การตั้งค่า 802.11 Band และ Channel

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter, พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Radio สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
  • Wireless Interface คือ เลือกว่าจะตั้งค่าที่ Wireless ย่านใด โดยคลิกที่ Mac Address แล้วเลือก แล้วสังเกตุ 802.11 band ด้านล่างว่าเป็น 2.4GHz หรือ 5GHz
  • Wireless เลือก Enable
  • Bandwidth กรณีตั้งค่า 2.4GHz ควรเลือก 20MHz, กรณีตั้งค่า 5GHz เลือกได้ทั้ง 20 หรือ 40MHz
  • Control Channel เลือก Auto  แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเลี่ยง Channel ตรงกับ Wireless อื่น โดยใช้ปุ่ม Scan Wireless APs เพื่อพิจารณาประกอบ
  • จากนั้นกด Apply

การตั้งค่า SSID และ Security

 1. เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Primary Network สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
  • Primary Network เลือก Enabled
  • Network Name (SSID) ตั้งชื่อสัญญาณได้
  • แนะนำ Enabled ที่ WPA-PSK และ WPA2-PSK
  • WPA/WPA2 Encryption เลือก AES
  • WPA Pre Shared Key ตั้งรหัสสำหรับเข้าใช้งาน Wireless  (คลิก Show Key เพื่อทราบตัวรหัสที่พิมพ์ลงไป)
  • WPS เลือก WPS หรือ Disabled แล้วแต่การใช้งาน ถ้าต้องการ กดปุ่ม WPS เพื่อเข้าใช้งาน Wireless ให้เลือก WPS
  • เลื่อนหน้าจอ Scroll bar ลงไปภาพถัดไป
 2. เป็นการตั้งค่า WEP ซึ่งเป็น Security ระบบเก่า จึงไม่แนะนำตั้งค่า แล้วคลิก Apply

การตั้งค่า MAC Filter

 • เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Access Control ที่ MAC Restrict Mode สามารถเลือกได้ ดังนี้
  • Disabled คือ ไม่ใช้งาน function นี้
  • Allow คือ อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะ MAC Address ที่กำหนด
  • Deny คือ ไม่อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะ MAC Address ที่กำหนด
  • จากนั้น ระบุ MAC Address ลงไป แล้วคลิก Apply, MAC Address นั้นๆ จะปรากฏในตาราง

การตั้งค่า WDS

 • เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Bridging ที่ Wireless Bridging เลือก Enabled เมื่อต้องการตั้งค่า WDS จากนั้นใส่ค่า Wireless MAC Address ของ Wireless Router ตัวแม่ (ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น Router ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน) แล้วคลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก