การตั้งค่า WAN บน HUMAX HV100-02

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. แถบซ้ายมือ เลือก SETUP > Internet Setup จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • WAN Link Type = VDSL
  • INTERNET SETTINGS = PPPoE (RF-2516 PPP over Ethernet)
  • User Name = ที่ได้รับจาก True เช่น 123456@truehisp
  • User Password = ที่ได้รับจาก True
  • จากนั้นกด Apply
 3. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ โดยแถบซ้ายมือ เลือก STATUS > Summary
  • DSL LINK STATUS > Current Rate(Kbps) : จะแสดงค่า Downsteam และ Upstream เมื่อมีสัญญาณ DSL เข้าที่ Router
  • INTERNET CONNECTION STATUS : เมื่อ Router เชื่อมต่อได้จะมีค่าแสดงดังนี้
  • IP Address : แสดงค่า IP WAN ที่ Router ได้รับจาก ISP
  • DNS Server : แสดงค่า DNS ที่ Router ได้รับจาก ISP

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก