การตั้งค่า DDNS บน HUMAX HV100-02

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. แถบซ้ายมือ เลือก Advanced > Dynamic DNS จากนั้นจะพบหน้าตารางว่างๆ กรณีที่ยังไม่มีการตั้งค่า
 3. กดปุ่ม Add จะพบหน้าจอให้ตั้งค่า ดังนี้
  • Connection Name: เลือก vdsl_pppoe
  • Use Dynamic DNS Service: ให้ทำเครื่องหมายถูก
  • Service Provider: เลือกที่ต้องการใช้งาน
  • Host Name: พิมพ์ชื่อ Host ที่ใช้งาน
  • User Name / Password / Confirm Password: กรอก User/password ของ Host
  • Use Wildcards: ให้ทำเครื่องหมายถูก
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
 4. จากนั้น จะกลับมาที่หน้าแรก และมีข้อมูลการตั้งค่าแสดงขึ้นที่ตาราง
 5. การแก้ไขการตั้งค่า
  • ต้องการแก้ไขค่าเดิม : คลิกที่รูปดินสอ ในช่อง Action จะพบหน้าให้แก้ไขข้อมูล ถ้าแก้ไขเสร็จกดปุ่ม Apply
  • ต้องการลบค่าเดิม : ให้คลิกที่รูปถังขยะ ในช่อง Action

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก