การตั้งค่า Forward Port บน HUMAX HV100-02

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. สามารถเข้าได้ 2 วิธี คือ
  • คลิก Advanced > NAT(NAPT) > กดปุ่ม Virtual Server
  • คลิก Advanced > ใช้ Mouse ลากผ่าน NAT(NAPT) และคลิกที่ Virtual Server
 3. เข้ามาแล้ว จะพบหน้าตารางว่างๆ กรณียังไม่มีการตั้งค่า ให้กดปุ่ม Add จะพบหน้าให้กรอกข้อมูล
 4. ทำการตั้งค่าดังนี้
  • Virtual Server: ให้ทำเครื่องหมายถูก
  • Rule Name: ตั้งชื่อที่ต้องการ เช่น Forward กล้องตั้งเป็น cam1
  • DSL Interface: เลือก vdsl_pppoe
  • Public Port และ Private Port: ใส่ Port ที่ต้องการ Forward ใส่ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง
  • Protocal Type: เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Public IP: ไม่ต้องใส่
  • Private IP: ใส่ IP อุปกรณ์ที่ใช้งาน
  • Time Schedule: ไม่ต้องเปลี่ยน
  • ตั้งค่าเสร็จกดปุ่ม Apply จะกลับมาหน้าแรก และมีข้อมูลที่เรากรอกขึ้นที่ตาราง
 5. การแก้ไขการตั้งค่า
  • ต้องการแก้ไขค่าเดิม: คลิกที่รูปดินสอ ในช่อง Action จะพบหน้าให้แก้ไขข้อมูล ถ้าแก้ไขเสร็จกดปุ่ม Apply
  • ต้องการลบค่าเดิม: ให้คลิกที่รูปถังขยะ ในช่อง Action

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก