การตั้งค่าอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. คลิกที่ Security > Service Control และทำการตั้งค่า ดังนี้
  • IP Version = IPv4
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ Enable
  • Ingress = omci_ipv4_pppoe_1
  • Mode = Permit
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ HTTP
  • กดปุ่ม Add
 3. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลขึ้นที่ตารางการตั้งค่า แสดงว่ามีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ Remote หน้า Router ผ่าน WAN IP ได้แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก