รูปและรายละเอียดของ RAISECOM ISCOM HT803G-W-05

ตัวเครื่องด้านบน และสัญลักษณ์ไฟ LED

 1. ไฟ Power
 2. ไฟ PON
 3. ไฟ LOS
 4. ไฟ Internet
 5. ไฟ LAN1, LAN2, LAN3, และ LAN4
 6. ไฟ Phone1, Phone2
 7. ไฟ WLAN
 8. ไฟ WPS
 9. ไฟ USB (ใช้งานไม่ได้)

ตัวเครื่องด้านขวา

 1. ปุ่ม WLAN ON/OFF : สำหรับเปิด - ปิด Wireless
 2. ปุ่ม WPS : เชื่อมต่อ Wireless แบบ WPS
 3. ปุ่ม LED ON/OFF : เปิด - ปิดไฟแสดงผลที่หน้า Router
 4. ช่อง Reset : ช่องสำหรับ Reset คืนค่าเป็นค่าโรงงาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก