การตั้งค่า Wireless บน RAISECOM ISCOM HT803G-W-05

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser จากนั้นกด Enter
  • User Administration (ไม่สามารถเปลี่ยน CH Wireless ได้) User Name: useradmin / password: useradmin
  • User Super Administration (สามารถเปลี่ยน CH Wireless ได้) User Name: superadmin / password: q!w@e#
 2. เมื่อ Login เรียบร้อย จะเข้าสู่หน้า Status
 3. แถบเมนูด้านบน เลือก Internet > Wlan > แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Wlan Config
 4. สำหรับ User Administration
  • Enable WLAN Interface: เปิด-ปิด Function WLAN
  • SSID: ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless
  • BSSID: MAC ของ WLAN Router
  • Hidden AP: ซ่อนชื่อสัญญาณ Wireless
 5. สำหรับ User Super Administration
  • Mode: โหมดของสัญญาณ Wireless
  • Enable WLAN Interface: เปิด-ปิด Function WLAN
  • SSID: ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless
  • BSSID: MAC ของ WLAN Router
  • Country: ประเทศ
  • Channel Number: Channel สัญญาณ Wireless
  • Radio Power: ระดับความแรงการส่งสัญญาณ Wireless
  • Max Clients: จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wireless มาที่ Router (สูงสุด 64)
  • Hidden AP: ซ่อนชื่อสัญญาณ Wireless
 6. แถบเมนูด้านบน เลือก Internet > แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Wlan > Security
  • SSID: เลือกชื่อ SSID ที่ต้องการตั้งค่า
  • Enceyption: เลือกรูปแบบ Security ที่ต้องการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก