การตั้งค่าครั้งแรกและการตั้งค่าเมนู Wizard บน HUMAX HV100-02

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter
 2. จะพบหน้าต่าง Welcome to Setup Wizard กดปุ่ม NEXT
 3. พิมพ์ Password เป็น password จากนั้นกดปุ่ม Login
 4. จะพบหน้าจอถามว่า ต้องการตั้งค่าให้ Router เป็นแบบ Plug & Play หรือไม่
 5. หากกดปุ่ม Yes, Router จะ Restart ใช้เวลาประมาณ 120 วินาที
  1. หลังจาก Restart แล้ว ถ้า Router ยังอยู่ระหว่างเชื่อมต่อ Internet จะพบหน้าให้กดปุ่ม Refresh หรือ Login
   • ปุ่ม Refresh
    • ถ้า Router ยังเชื่อมต่อ Internet ไม่สำเร็จ จะอยู่หน้านี้เหมือนเดิม
    • ถ้า Router เชื่อมต่อ Internet สำเร็จ จะพบหน้า Welcome.truelife.com
   • ปุ่ม Login เมื่อกดแล้ว จะย้อนกลับไปหน้า Login Router อีกครั้ง
  2. หลังจาก Restart แล้ว ถ้า Router เชื่อมต่อสำเร็จ จะพบหน้าจอ welcome.truelife.com
 6. หากกดปุ่ม No, จะพบหน้าจอให้ตั้งค่า PPPoE
  • User Name: ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ทรู) เช่น 123456@truehisp
  • Password: ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ทรู)
  • Connection: เลือก AlwaysOn
  • จากนั้นกดปุ่ม Next
 7. การตั้งค่า Wireless
  • Enable: ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน Wieless
  • SSID: ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
  • Channel: เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Security Mode: WPA /WPA2+TKIP /AES
  • Authenication Type: เลือก PSK เท่านั้น
  • Encryptyion Type: เลือกตามต้องการ
  • Confirmed Passphrase: ใส่รหัส wireless ตัวอักษรหรือตัวเลข 8 ตัวขึ้นไป
  • หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Next
 8. Security Mode: WEP
  • Authentication Type: เลือกตามต้องการ
  • Encryption: WEP 64-bit
  • ASCII: ใส่ 5 ตัวอักษร (0-9, a-f, A-F)
  • Hex: ใส่ 10 ตัวอักษร
  • Encryption: WEP 128-bit
  • ASCII: ใส่ 13 ตัวอักษร (0-9, a-f, A-F)
  • Hex: ใส่ 26 ตัวอักษร
  • หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Next
 9. Security Mode: None หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Next
 10. กดปุ่ม Finish เป็นการเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า
 11. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยจะพบหน้า welcome.truelife.com

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก