การตั้งค่า Mac Filter สำหรับ HUAWEI HG8247H

 1. เปิด Browser พิมพ์ http://192.168.1.1 ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login
  Account = admin และ Password = password
 2. การตั้งค่า LAN Mac Filter
  • การตั้งค่า Mac Filter
   • ไปที่เมนู Security > MAC Filter Configuration
   • Enable MAC Filter = ทำเครื่องหมายถูก
   • Filter Mode = เลือก Blacklist
   • กดปุ่ม New
   • กรอก MAC Address ของเครื่องที่ต้องการ Block
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • จะพบข้อมูล MAC Address ที่เพิ่มเอาไว้
  • การลบ MAC Filter
   • ทำเครื่องหมายถูกหน้า MAC Address ที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete
   • จะมี Pop Up ยืนยันการลบ ให้ตอบ “ตกลง”
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
 3. การตั้งค่า WLAN MAC Filter
  • การตั้งค่า WLAN MAC Filter
   • ไปที่เมนู Security > WLAN MAC Filter Configuration
   • Enable MAC Filter = ทำเครื่องหมายถูก
   • Filter Mode = เลือก Blacklist
   • กดปุ่ม New
   • กรอก MAC Address ของเครื่องที่ต้องการ Block
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • จะพบข้อมูล MAC Address ที่เพิ่มเอาไว้
  • การลบ WLAN MAC Filter
   • ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า MAC Address ที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete
   • จะมี Pop Up ยืนยันการลบ ให้ตอบ“ตกลง”
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก