การตั้งค่า WAN บน AP TP-Link Archer C9

 1. พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter, พิมพ์ Username = admin, Password = admin จากนั้นกด Login
 2. สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบ ดังนี้
 3. Basic : ไปที่ Basic > Internet
  • WAN Connection Type : เลือก Dynamic IP
  • ตัวเครื่องจะทำการรับค่า IP จากโมเดมตัวหลัก และแสดงที่ IPAddress, Subnet Mask, และ Default Gateway
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Save
 4. Advanced : ไปที่ Advanced > Network > WAN
  • WAN Connection Type : เลือก Dynamic IP
  • ตัวเครื่องจะทำการรับค่า IP จากโมเดมตัวหลัก และแสดงที่ IPAddress, Subnet Mask, และ Default Gateway
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก