การตั้งค่าโหมด Access Point บน AP TP-Link Archer C9

การติดตั้งอุปกรณ์

 1. ต่อเสา Wireless เข้ากับตัวเครื่อง
 2. Wireless  ปิดโมเด็มตัวหลัก
 3. ต่อสาย LAN จากโมเด็มตัวหลักไปที่ช่อง Internet ด้านหลังของ AP TP-Link Archer C9
 4. เปิดโมเด็มตัวหลัก
 5. เปิด AP TP-Link Archer C9 (เนื่องจาก AP TP-Link Archer C9 ถูกตั้งค่าเป็นโหมด Access Point มาจากโรงงานอยู่แล้ว หากทำการต่ออุปกรณ์ถูกต้อง จะสามารถใช้งานได้ทันที)

การตรวจสอบการตั้งค่า

 1. พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter, พิมพ์ Username = admin, Password = admin จากนั้นกด Login
 2. การตั้งค่าแบบ Quick Setup
  • Region and Time zone
   • Region : ไม่สามารถเปลี่ยนได้
   • Time zone : เลือก Bangkok, Jakarta, Hanoi
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
  • WAN Connection Type
   • เลือก Dynamic IP
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
  • เลือก Do NOT clone Mac Address เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
  • Wireless Settings
   • Wireless 2.4GHz, 5GHz : เลือก ON
   • Network Name(SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Password : ตั้ง 8 ตัวขึ้นไป (การตั้งค่า Wireless แบบ Quick Setup จะเป็นการเข้ารหัสด้วย WPA/WPA2 Personal)
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
  • Summary : เป็นการสรุปผลการตั้งค่าตามที่เราเลือกไว้ เสร็จแล้วกดปุ่ม Save
  • Test Your Connection
   • กดปุ่ม Test Internet Connection หน้าจอจะ ขึ้น Detecting สักครู่ แล้วแจ้งว่า Success
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish
  • หลังจากตั้งค่าแบบ Quick Setup เรียบร้อย หน้าจอจะเปิดมาที่ Network Map

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก