การตั้งโหมด Bridge บน HUMAX HV100-02

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
  2. แถบซ้ายมือ เลือก SETUP > Internet Setup จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
    • หัวข้อ Internet Connection Settings, เมนู WAN Link Type : เลือก VDSL
    • หัวข้อ Internet Settings, เลือก Bridge Mode (RFC-1483 Bridged)
    • หัวข้อ Bride Mode (RFC-1483 BRIDGED), เมนู Name : ตั้งชื่ออะไรก็ได้ (ต้องกรอกช่องนี้ถึงจะบันทึกค่าได้)
    • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก