การตั้งค่า Wireless บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address จากนั้นกด Enter
 2. พิมพ์ User Name = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
 3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Wireless จากนั้นเข้าไปตั้งค่า Radio และ Primary Network
 4. การตั้งค่า Radio
  • Wireless interface 5GHz
   • สามารถเลือก Control Channel ดังนี้ (Auto, 36, 44, 149, หรือ 157)
   • Bandwidth : เลือกได้ 40 หรือ 20
   • 802.11 n-mode : เลือกได้ Auto หรือ Off
   • Output Power : เลือกได้ High, Medium, หรือ Low
  • Wireless interface 2.4GHz
   • สามารถเลือก Control Channel ดังนี้ (Auto หรือ 1-11)
   • Bandwidth : เลือกได้ 20 หรือ 40
   • 802.11 n-mode : เลือกได้ Auto หรือ Off
   • Output Power : เลือกได้ High, Medium , หรือ Low
 5. การตั้งค่า Primary Network
  • Wireless interface 5GHz
   • ที่ Network Name จะมี คำว่า 5G เช่น true_home5G_695
   • Security Type : สามารถเลือกได้ ดังนี้ (None, WPA2, WPA2/WPA, WPAPSK, WPA2PSK, WPAPSK/WPA2PSK, หรือ WEP/Auto)
   • Encryption Type : สามารถเลือก AES หรือ TKIP/AES
   • Network Key : สามารถกำหนดได้
  • Wireless interface 2.4GHz
   • ที่ Network Name จะมี คำว่า 2G เช่น true_home2G_695
   • Security Type : สามารถเลือกได้ ดังนี้ (None, WPA2, WPA2/WPA, WPAPSK, WPA2PSK, WPAPSK/WPA2PSK, และ WEP/Auto)
   • Encryption Type : สามารถเลือก AES หรือ TKIP/AES
   • Network Key : สามารถกำหนดได้
 6. การตั้งค่า WPS สามารถตั้งค่าได้ดังรูป (สามารถดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือ)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก