การตั้งค่า Forwarding บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address จากนั้นกด Enter
  2. พิมพ์ User Name = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
  3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Advanced จากนั้นเข้าไปตั้งค่าที่ Forwarding
  4. ตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ลูกค้าจะต้องทราบว่า ต้องตั้งค่าใดบ้าง เช่น Local IP, External IP, Start port, End port, Protocol และ Application เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก