การตั้งค่า Firewall บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address จากนั้นกด Enter
  2. พิมพ์ User Name = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
  3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Security จากนั้นเข้าไปตั้งค่าที่ Firewall
  4. สามารถเลือกระดับ Firewall หรือ Disable ได้ และตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติมได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขปัญหาตั้งค่า HUMAX 100RE-02V เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า HUMAX 100RE-02V เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า Forwarding บน HUMAX HG100RE (version 1.3.3) การตั้งค่า LAN และ DHCP บน HUMAX HG100RE (v1.2.4) การตั้งค่า Forwarding บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)