การตั้งค่า DDNS บน HUMAX HG100RE

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter แล้ว พิมพ์ Username = admin , Password = password แล้วคลิก Login
  2. ที่เมนู Basic ด้านบน คลิกเมนู DDNS ด้านซ้าย จะแสดงหน้า Basic DDNS โดย DDNS Service สามารถเลือกผู้ให้บริการ DDNS ได้ พิมพ์ค่า Username, Password และค่าต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ให้บริการ เสร็จแล้วคลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก