การตั้งค่าโหมด Access Point บน TP-Link RE350

 1. พิมพ์ http://tplinkrepeater.net หรือ 192.168.0.254 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = admin และกด Login
 2. จะขึ้นหน้าต่าง pop up สร้างชื่อและผู้ใช้รหัสผ่านใหม่ (Create a new username and password) หากไม่ต้องการตั้งค่า กดเครื่องหมายกากบาท (x) เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 3. แถบเมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings)
 4. จากนั้นเลือกเมนู โหมด (Mode)
 5. จะขึ้นหน้าต่าง pop up สลับโหมด (Switch Mode) เลือก จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Access Point) และกดปุ่ม บันทึก (Save)
 6. กดปุ่ม ใช่ (Yes) อีกครั้งเพื่อยืนยัน
 7. จากนั้นอุปกรณ์จะทำการรีบูต รอสักครู่ จนครบ 100%
 8. จะกลับมาสู่หน้าสถานะอีกครั้ง
 9. ในหน้าเมนู การตั้งค่า (Settings) เมนูซ้ายมือเลือก เครือข่าย (Network)
  • เลือก รับ IP Address อัตโนมัติ (Obtain an IP address automatically) จากนั้นกดปุ่ม บันทึก (Save)
  • เลือก DHCP Server แบบอัตโนมัติ (Auto)  จากนั้นกดปุ่ม บันทึก (Save)
 10. เมนูซ้ายมือเลือก ไวเลส  (Wireless) : ทำการตั้งค่า Wireless ได้ตามต้องการ
 11. เมนู WPS : จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้
 12. เมนูซ้ายมือ สถานะ (Status) : กรณีถ้าลูกค้ายังไม่ได้ต่อสาย LAN จาก Router ตัวหลัก มาที่ Access Point สถานะอินเตอร์เน็ตจะแสดง “ไม่ได้เชื่อมต่อ”
 13. กรณีลูกค้าต่อสาย LAN จาก Router ตัวหลัก มาที่ Access Point สถานะอินเตอร์เน็ตจะเป็นเครื่องหมายถูกที่รูปลูกโลก และตารางด้านล่างจะแสดงเลข IP Address ที่ได้รับมาจาก Router ตัวหลัก
 14. เมนู ไวเลสไคลเอนด์ (Wireless Client) : เพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก