การตั้งค่าโหมด Repeater บน TP-Link RE350

  1. พิมพ์ http://tplinkrepeater.net หรือ 192.168.0.254 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = admin และกด Login
  2. จะขึ้นหน้าต่าง pop up สร้างชื่อและผู้ใช้รหัสผ่านใหม่ (Create a new username and password) หากไม่ต้องการตั้งค่า กดเครื่องหมายกากบาท (x) เพื่อปิดหน้าต่างนี้
  3. เลือก การติดตั้งแบบรวดเร็ว (Quick Setup) และรอ scan สัญญาณ Wireless แบบ 2.4GHz
  4. โปรแกรมจะแสดงชื่อสัญญาณ Wireless ที่ router scan ได้
  5. เลือกชื่อสัญญาณที่ต้องการ ใส่รหัสผ่านที่ช่อง รหัสผ่านของ Host 2.4 GHz (Host 2.4GHz Password) และกด ถัดไป (Next) *กรณีที่ไม่ต้องการ Repeat สัญญาณ 2.4GHz ให้กดปุ่ม Skip ด้านล่าง*
  6. โปรแกรมจะแสดงชื่อสัญญาณ Wireless 5GHz เลือกชื่อสัญญาณที่ต้องการ ใส่รหัสผ่านที่ช่อง รหัสผ่านของ Host 5GHz (Host 5GHz Password) และกด ถัดไป (Next) *กรณีที่ไม่ต้องการ Repeat สัญญาณ 5GHz ให้กดปุ่ม Skip ด้านล่าง)*
  7. โปรแกรมจะแสดงหน้าตั้งค่า Wireless โดยจะมีช่องให้ตั้งชื่อ SSID โดยค่าเดิมจะเป็นชื่อเดียวกับสัญญาณที่จะทำการ Repeat
  8. แนะนำให้เปลี่ยน SSID ไม่ให้ซ้ำกับชื่อเก่า โดยรหัสผ่านจะเป็นตัวเดียวกับรหัสเดิม
  9. โปรแกรมจะแสดงหน้า Summary กด เสร็จสิ้น (Finish)
  10. จากนั้นอุปกรณ์จะทำการรีบูต รอสักครู่ จนครบ 100% ก็จะสามารถใช้งานได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก