รูปและรายละเอียดของ Xplor

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

ตำแหน่งปุ่มต่างๆ ของ Xplor

 1. DSL : ต่อสายโทรศัพท์เข้าที่ช่อง DSL
 2. LAN 1-4 : เสียบหัวต่อ RJ45 จาก router ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Hub
 3. 12Vdc 2A (Power Jack) : ช่องต่อสายไฟเข้าของ router 
 4. ON/OFF : ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 5. RESET : (อยู่ด้านล่างของ router) กดปุ่ม RESET ค้างไว้ 5 วินาที ตัวเครื่องจะกลับไปสู่ค่าโรงงาน
 6. WPS : Wi-Fi   Protected Setup

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. router Xplor
 2. Adapter
 3. Splitter
 4. Micro Filter
 5. สาย LAN จำนวน 1 เส้น
 6. สายโทรศัพท์ จำนวน 1 เส้น
 7. สมุดคู่มือการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่าเมนู Dynamic DNS บน Xplor การตั้งค่า Wireless บน Xplor การตั้งค่า Port Forwarding บน Xplor