การตั้งค่า WAN บน Xplor

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือกเมนู WAN
 3. เลือก PTM WAN และตั้งค่าดังนี้
  • Interface ให้เลือก ptm0_0
  • Channel Mode เลือก PPPoE
  • Username / Password ใส่ Username และ Password ที่ลูกค้าใช้งาน
  • Type เลือก Continuous
  • Authentication Method เลือก AUTO
  • เสร็จแล้วกด Apply Change
 4. ถ้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่หน้า Status ตาราง WAN Configuration จะแสดง IP Address ที่ลูกค้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก