การตั้งค่า WAN บน Xplor

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือกเมนู WAN
 3. เลือก PTM WAN และตั้งค่าดังนี้
  • Interface ให้เลือก ptm0_0
  • Channel Mode เลือก PPPoE
  • Username / Password ใส่ Username และ Password ที่ลูกค้าใช้งาน
  • Type เลือก Continuous
  • Authentication Method เลือก AUTO
  • เสร็จแล้วกด Apply Change
 4. ถ้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่หน้า Status ตาราง WAN Configuration จะแสดง IP Address ที่ลูกค้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่าเมนู Dynamic DNS บน Xplor การตั้งค่า Wireless บน Xplor รูปและรายละเอียดของ Xplor