การตั้งค่า LAN บน Xplor

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
  2. ที่หน้า Status เลือกเมนู LAN
  3. ตั้งค่า IP Address หรือ Gateway ที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก