การตั้งค่า Port Forwarding บน Xplor

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือกเมนู Services
 3. เลือก Firewall > Port Forwarding
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • Port Forwarding เลือก Enable
  • Enable ใส่เครื่องหมายถูก
  • Application ไม่ต้องแก้ไขใดๆ
  • Comment ตั้งชื่อตามต้องการ
  • Local IP ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Local Port from / Local Port to ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณืหรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง *กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Local Port from และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง Local Port to
  • Protocol เลือก Both
  • Remote IP เป็นช่องว่าง ไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ
  • Remote Port from / Remote Port to ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณืหรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง *กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Remote Port from และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง Remote Port to*
  • Interface เลือก Any
  • กดปุ่ม Add
 5. จะมีตารางเพิ่มขึ้นมาที่ Current Port Forwarding Table เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่าเมนู Dynamic DNS บน Xplor การตั้งค่า Wireless บน Xplor รูปและรายละเอียดของ Xplor