การตั้งค่าเมนู Dynamic DNS บน Xplor

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือกเมนู Services
 3. เลือก DNS > Dynamic DNS
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • Enable : ใส่เครื่องหมายถูก
  • DDNS Provider : เลือก ผู้ให้บริการ Dynamic DNS (Host) ที่ลูกค้าสมัครไว้
  • Hostname : ใส่ชื่อ Hostname ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Interface : เลือก Any
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Add
 5. ตรง Dynamic DNS Table จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีก 1 แถว และถ้าข้อมูลที่ลูกค้าตั้งค่าถูกต้อง ที่ Status จะแสดงข้อความ “Successfully updated”

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า Wireless บน Xplor รูปและรายละเอียดของ Xplor การตั้งค่า Port Forwarding บน Xplor