การตั้งค่าเมนู Dynamic DNS บน Xplor

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือกเมนู Services
 3. เลือก DNS > Dynamic DNS
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • Enable : ใส่เครื่องหมายถูก
  • DDNS Provider : เลือก ผู้ให้บริการ Dynamic DNS (Host) ที่ลูกค้าสมัครไว้
  • Hostname : ใส่ชื่อ Hostname ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Interface : เลือก Any
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Add
 5. ตรง Dynamic DNS Table จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีก 1 แถว และถ้าข้อมูลที่ลูกค้าตั้งค่าถูกต้อง ที่ Status จะแสดงข้อความ “Successfully updated”

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก