การตั้งค่า Forward Port บน DASAN H660RW (With Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านบน เลือก Advance Setup
 3. ไปที่ Firewall Setup > NAT > Port Forwarding
 4. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Protocol: เลือก ALL
  • Start Port Number และ End Port Number: ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง (กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลย โดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number)
  • Local IP Address: ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Start Port Number (Local) และ End Port Number (Local): ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรม ที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง หมายเหตุ: กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number (Local) และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number (Local)
  • กด APPLY
 5. หลังจากกด APPLY แล้วค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้จะไปแสดงที่ตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก