การตั้งค่า Dynamic DNS บน DASAN H660RW (With Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านบน เลือก Advance Setup
 3. ไปที่ Advance Setup > Dynamic DNS ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Dynamic DNS: เลือก Activated
  • WAN Interface: ไม่ต้องแก้ไข
  • Service Mode: เลือก Automatically
  • Service Provider: เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
  • My Host Name: ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Username: ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password: ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • กด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก