การตั้งค่า DMZ บน DASAN H660RW (With Wireless)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
  2. เมนูด้านบน เลือก Advance Setup
  3. ไปที่ Firewall Setup > NAT > DMZ
  4. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
    • DMZ เลือก Enable
    • DMZ Host IP Address ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ (การตั้งค่า DMZ สามารถตั้งค่าได้เพียง 1 IP Address เท่านั้น)
    • กด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก