การตั้งค่า WPS สำหรับ HUAWEI HG8247H

 1. เปิด Browser พิมพ์ http://192.168.1.1 ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login > พิมพ์ Account = admin / Password = password แล้วกดปุ่ม Login
 2. การตั้งค่า WPS เมนูด้านบน เลือกแถบ WLAN ด้านซ้ายมือเลือก WLAN Basic Configuration
  • WPS ต้องใช้งานกับการเข้ารหัสแบบ WPA / WPA2 /WPA&WPA2 เท่านั้น​
  • Enable WPS : ให้ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดการใช้งาน
  • WPS Mode : มี 3 แบบ คือ PBC, PIN, AP-PIN
  • ปุ่ม Regenerate PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่
  • ปุ่ม Reset PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสกลับเป็นรหัสเริ่มต้น
 3. การใช้งาน WPS Mode PBC กับ Smart Phone (ยกเว้น iPhone ยังไม่รองรับการใช้งาน WPS)
  • กดปุ่ม WPS ด้านขวาของ Router ค้างไว้ 5 วินาที แล้วไฟ WPS จะติดนิ่ง
  • ที่ Smart Phone เข้าไปที่ Settings > Wi-Fi กดปุ่มเมนูที่ตัวเครื่อง > จะพบแถบเมนูขึ้นมา ให้เลือก WPS push button จากนั้นอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้อัตโนมัติ
 4. การใช้งาน WPS Mode PIN กับ Smart Phone (ยกเว้น iPhone ยังไม่รองรับการใช้งาน WPS)
  • ที่ Smart Phone เข้าไปที่ Settings > Wi-Fi
  • กดปุ่มเมนูที่ตัวเครื่อง > จะพบแถบเมนูขึ้นมา ให้เลือก WPS PIN entry
  • ที่ Smart Phone จะแสดงค่า PIN มาให้
  • นำ PIN จาก Smart Phone มาใส่ที่ช่อง PIN เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply จากนั้นอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้อัตโนมัติ
 5. การใช้งาน WPS Mode AP-PIN กับ Windows 10
  • ให้คลิกที่รูปสัญญาณ Wi-Fi ขวามือด้านล่างของหน้าจอ
  • เลือกชื่อสัญญาณ Wi-Fi และกด Connect
  • หน้าจอจะแจ้งให้ใส่ PIN 8 หลักจาก Router
  • เมื่อกรอกรหัส PIN เรียบร้อยให้กดปุ่ม Next จากนั้นอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก