รูปและรายละเอียดของ DASAN H662GR

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

  1. ON/OFF: ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
  2. 12V=2A: ช่องต่อสายไฟเข้า Router
  3. LAN 1-2: ช่องสำหรับต่อสาย LAN หัวต่อ RJ45
  4. TEL: ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่มีบริการ Fixed Line Plus
  5. CATV: ช่องสำหรับต่อสาย RG6 ไปยังกล่องรับสัญญาณ CATV

ตัวเครื่องด้านล่าง

  1. ช่องสำหรับต่อสาย Optical

ตัวเครื่องด้านซ้าย

  1. ช่อง RESET

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก