รูปและรายละเอียดของ DASAN H662GR

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

  1. ON/OFF: ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
  2. 12V=2A: ช่องต่อสายไฟเข้า Router
  3. LAN 1-2: ช่องสำหรับต่อสาย LAN หัวต่อ RJ45
  4. TEL: ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่มีบริการ Fixed Line Plus
  5. CATV: ช่องสำหรับต่อสาย RG6 ไปยังกล่องรับสัญญาณ CATV

ตัวเครื่องด้านล่าง

  1. ช่องสำหรับต่อสาย Optical

ตัวเครื่องด้านซ้าย

  1. ช่อง RESET

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขการตั้งค่า DASAN H662GR เพื่อใช้งาน TrueDDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า DASAN H662GR เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า UPnP บน DASAN H662GR (No Wireless) การตั้งค่า DMZ บน DASAN H662GR (No Wireless) การตั้งค่า Dynamic DNS บน DASAN H662GR (No Wireless)