การตั้งค่า LAN บน DASAN H662GR (No Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านข้าง เลือก Advance Setup > LAN Setup ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • IP Address : คือ IP Address หรือ Default Gateway ของ Router
  • Ethernet Port Configure : คือ การกำหนดค่าการทำงานของ Port LAN ของ Router
  • DHCP : คือ การที่จะให้ Router เป็นตัวแจก IP Address
  • Main Pool : คือ ต้องการให้ Router เริ่มจ่าย IP Address ตั้งแต่เลข IP เลขอะไรและสิ้นสุดที่เลขอะไร
  • Lease Time : คือการตั้งเวลาเพื่อให้ Router แจก DHCP ใหม่ ให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ Default : เป็น 1440 นาที = 1 วัน
  • DNS Mode : คือ ต้องการจะรับค่า DNS จากผู้ให้บริการอัตโนมัติหรือจะตั้งค่าเอง
 3. การตั้งค่าเพื่อจอง IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ : ไปที่ Advanced Setup > LAN Setup > Add DHCP Reservation
 4. เช่น ต้องการให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ได้รับ IP : 192.168.1.50 ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับ Router ให้ใส่ข้อมูลดังนี้
  • IP Address: พิมพ์ 192.168.1.50, MAC Address: พิมพ์ MAC Address ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด ADD
  • กด APPLY เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ Router

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก