การตั้งค่า Dynamic DNS บน DASAN H662GR (No Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านข้าง เลือก Advanced Setup > Dynamic DNS ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Dynamic DNS: เลือก Activated
  • WAN Interface : ไม่ต้องแก้ไข
  • Service Mode : เลือก Automatically
  • Service Provider : เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
  • My Host Name : ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้​
  • จากนั้นกด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก