การตั้งค่า Dynamic DNS บน DASAN H662GR (No Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านข้าง เลือก Advanced Setup > Dynamic DNS ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Dynamic DNS: เลือก Activated
  • WAN Interface : ไม่ต้องแก้ไข
  • Service Mode : เลือก Automatically
  • Service Provider : เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
  • My Host Name : ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้​
  • จากนั้นกด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขการตั้งค่า DASAN H662GR เพื่อใช้งาน TrueDDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า DASAN H662GR เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด รูปและรายละเอียดของ DASAN H662GR การตั้งค่า UPnP บน DASAN H662GR (No Wireless) การตั้งค่า DMZ บน DASAN H662GR (No Wireless)