การตั้งค่า DMZ บน DASAN H662GR (No Wireless)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
  2. เมนูด้านข้าง เลือก Firewall Setup > NAT > DMZ
  3. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
    • DMZ เลือก Enable
    • DMZ Host IP Address ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ หมายเหตุ: การตั้งค่า DMZ สามารถตั้งค่าได้เพียง 1 IP Address เท่านั้น จากนั้นกด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก