การตั้งค่า Dynamic DNS บน GCOM GN2000-04GS-2VT

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมนูด้านบน เลือก Advanced Setup จากนั้นเมนูด้านข้าง เลือก Dynamic DNS
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Dynamic DNS State : เลือก Enable
  • Select Dynamic Server : เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Host Name : ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • กด Apply หลังจากนั้นจะมีข้อมูลที่ลูกค้าตั้งค่าไว้แสดงที่ด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก