รูปและรายละเอียดของ RAISECOM ISCOM HT803G-UA

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

 1. RF: สำหรับต่อสาย RG6 ไปยังกล่องรับสัญญาณ CATV
 2. ช่องเสียบสายโทรศัพท์: สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้ Fixed Line Plus
 3. LAN 1-4: ช่องเสียบสาย LAN หัว RJ45
 4. USB: Port เชื่อมต่อ USB
 5. DC12V: ช่องต่อไฟเข้าของ Router
 6. ON/OFF: ปุ่มปิดเปิดเครื่อง

ตัวเครื่องด้านล่าง

 1. ช่องเสียบสาย Optical

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

 1. LED ON/OFF: ปุ่มสำหรับ เปิด-ปิด สถานะไฟทั้งหมด ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ยกเว้นไฟ CATV จะติดอยู่ตลอด
 2. RESET: หากกดค้างไว้ 10 วินาที จะเป็นการ Reset ตัวเครื่อง และกลับไปสู่ค่าโรงงาน

สถานะไฟ LED

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. Router RAISECOM ISCOM HT803G-UA
 2. Adapter
 3. สาย LAN จำนวน 1 เส้น
 4. สายโทรศัพท์ จำนวน 1 เส้น
 5. คู่มือการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก