การตั้งค่า Dynamic DNS บน RAISECOM ISCOM HT803G-UA

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมนูด้านบน เลือก Apply > DDNS Config
 3. ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Select Add or remove to configure dynamic DNS จากนั้นกดปุ่ม Add
 4. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • D-DNS Provider : เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
  • Host Name : ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Interface : เลือก 1_TR069_INTERNET_R_VID_100
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • จากนั้นกดปุ่ม Save/application
 5. ที่หน้า Dynamic DNS จะมีตารางแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก