รูปและรายละเอียดของ Cisco EPC3928D

ตัวเครื่องด้านหน้า

  1. Wireless ON/OFF : ปุ่มเปิด-ปิด Wireless
  2. Wireless WPS : ปุ่มตั้งค่า WPS, กดค้างไว้จนไฟติดนิ่ง เพื่อให้ Router เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวเครื่องด้านหลัง

  1. POWER : สวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง
  2. TEL1 - 2 : สำหรับต่อสายโทรศัพท์ใช้บริการ Fixed Line Plus
  3. LAN1 - 4 : ช่องต่อสาย LAN หัว RJ45
  4. RESET : กดปากกา หรืออุปกรณ์ปลายแหลม ค้างไว้ 10 วินาที เพื่อให้ Router คืนค่าโรงงาน
  5. CABLE : ช่องต่อสาย Cable หัว RG6

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก