รูปและรายละเอียดของ Cisco EPC3928D

ตัวเครื่องด้านหน้า

  1. Wireless ON/OFF : ปุ่มเปิด-ปิด Wireless
  2. Wireless WPS : ปุ่มตั้งค่า WPS, กดค้างไว้จนไฟติดนิ่ง เพื่อให้ Router เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวเครื่องด้านหลัง

  1. POWER : สวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง
  2. TEL1 - 2 : สำหรับต่อสายโทรศัพท์ใช้บริการ Fixed Line Plus
  3. LAN1 - 4 : ช่องต่อสาย LAN หัว RJ45
  4. RESET : กดปากกา หรืออุปกรณ์ปลายแหลม ค้างไว้ 10 วินาที เพื่อให้ Router คืนค่าโรงงาน
  5. CABLE : ช่องต่อสาย Cable หัว RG6

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า IPSec และ VPN สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า IP Gateway สำหรับ Cisco EPC3928D การอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า Parental Control สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า Password สำหรับ Cisco EPC3928D