การอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ Cisco EPC3928D

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 > พิมพ์ Username = admin , Password = password > และคลิกที่ปุ่ม Log In
  2. ที่หัวข้อ Security > Firewall > นำเครื่องหมายถูกออก ที่หัวข้อ Block Anonymous Internet Requests จากนั้นกด Save Settings
  3. ที่หัวข้อ Administration > Management > Gateway Access > Remote Access หัวข้อ Remote Management คลิกที่ Enable จากนั้นกด Save Settings

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก