การตั้งค่า IP Gateway สำหรับ Cisco EPC3928D

  1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 แล้ว Enter พิมพ์ User Name = admin, Password = password แล้วคลิก Log In
  2. เมนูด้านบนคลิก Setup และ LAN Setup ที่หัวข้อ Local IP Address สามารถเปลี่ยนหลักที่ 3 และหลักที่ 4 ได้ (หลักที่ 3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น 100 ได้ เพราะเป็น IP Management ของ Cable)
  3. จากนั้นคลิก Save Settings

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก