การตั้งค่า Forwarding บน HUMAX HG100RE (version 1.3.3)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address จากนั้นกด Enter, User Name = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
 2. คลิกที่ Advanced Network Settings
 3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Advanced จากนั้นเข้าไปตั้งค่าที่ Forwarding
  • Description : ตั้งชื่ออะไรก็ได้
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
  • Application and Port : เลือกตาม Service ที่ใช้ ที่ช่อง Port จะถูก Add ให้ Auto, ถ้าต้องการตั้งเองให้เลือก User Define
  • Local : ใส่ IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward port เช่น IP ของกล้อง
  • External : ให้พิมพ์ 0.0.0.0 เท่านั้น
  • Port : ใส่เหมือนกันทั้ง 4 ช่อง, หรือใส่เป็นช่วง เช่น 37777-38888 ทั้งแถวบนและล่าง
  • กดปุ่ม Activate ให้เป็น สีฟ้า, ถ้าเป็น สีเทา แปลว่า ยังไม่เปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก