การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration ของ FiberHome AN5506-04-CG

 1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
 3. ไปที่ Management > เมนูย่อย Account Management > User Account > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Old LAN Password : ใส่ รหัสผ่าน (password) เก่า ที่เข้าหน้า Configuration ผ่าน LAN
  • New LAN Password : ใส่ รหัสผ่าน (password) ใหม่ ที่ต้องการ
  • LAN Password Confirm : ใส่ รหัสผ่าน (password) ใหม่ เพื่อยืนยันอีกครั้ง
  • จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก