การตั้งค่า LAN บน FiberHome AN5506-04-CG

 1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
 3. การตั้งค่า LAN : ไปที่แถบ Network > เมนูย่อย LAN Settings > LAN Settings กำหนดค่า IP router ตามที่ต้องการ จากนั้นกด Apply
 4. การตั้งค่า DHCP : ไปที่แถบ Network > เมนูย่อย DHCP Server > DHCP Service ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Type : เลือก Server (เพื่อให้จ่าย IP ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์, etc.)
  • DHCP Start IP : IP เริ่มต้น (ต้องไม่ใช่ 192.168.1.1)
  • DHCP End IP : IP ที่สิ้นสุด
  • DHCP Lease Time : 24 Hour
  • จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก