การตั้งค่า Firewall บน FiberHome AN5506-04-CG

  1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
  2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
  3. ไปที่แถบ Security > เมนูย่อย Firewall > Firewall Control > หัวข้อ Firewall Enable เลือก Enable (เปิด) หรือ Disable (ปิด)
  4. จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก