การตั้งค่า Dynamic DNS บน FiberHome AN5506-04-CG

 1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
 3. ไปที่แถบ Application > เมนูย่อย DDNS > DDNS Settings > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Username : ใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ Dynamic DNS
  • Password : ใส่ รหัสผ่าน (Password) ที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ Dynamic DNS
  • Host : ใส่ชื่อ Host หรือ URL ที่ลูกค้าตั้งไว้กับผู้ให้บริการ Dynamic DNS
  • WAN Interface : เลือก Connection ที่ลูกค้าใช้งาน
  • DDNS Provider : เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ที่ลูกค้าสมัครไว้
  • จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก